coaching van een gezinshereniging

coaching van een gezinshereniging

vzw AZIZ - Zemst (Vl. Br.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

Vzw AZIZ is sinds 2001 actief, maar werd in 2012 voor het eerst geconfronteerd met een erkend vluchteling die hulp vroeg om door gezinshereniging zijn vrouw en vier kinderen te laten overkomen.

a. Coaching bij de aanvraag
Erkende vluchtelingen krijgen enkele uitzonderingen op de strenge regelgeving voor gezinshereniging, als ze de procedure binnen het jaar na de erkenning kunnen openen. Vzw AZIZ hield de timing zorgvuldig bij. In dit geval lag de belangrijkste hindernis bij de hoge visakosten (5 maal 180 €) die eerst moesten betaald worden. SMS was toen 2 jaar in België en pas in een artikel 60-job toegelaten. Het bevoegde OCMW wilde geen lening geven; andere officiële leningsmogelijkheden bleken nergens mogelijk. Dus besloot het bestuur van AZIZ om het bedrag gedeeltelijk als gift en lening aan SMS te geven. De procedure gezinshereniging startte in juli 2012.

b. Coaching tijdens de procedure
De procedure werd begeleid door het Rode Kruis. De opeenvolgende stappen van identiteitscontrole, medische controles, DNA-onderzoeken en – na goedkeuring – de organisatie van de reis naar België namen twee jaar in beslag. In die periode bestond de coaching van AZIZ erin om de communicatie op te volgen en moed in te spreken. Ook om SMS naar alle sociale woningmaatschappijen van Mechelen te sturen. Vier diensten registreerden SMS op hun wachtlijst, maar waren formeel in de mededeling dat de wachttijd zeer lang duurt en hij eerst op de privé woningmarkt zou moeten huren.

c. Coaching bij aankomst in België
Een huurhuis voor een gezin van 6 personen vinden als je nog geen regelmatig arbeidscontract hebt, lukte niet in groot-Mechelen. Vzw AZIZ maakte gebruik van zijn bekendheid in de gemeente Zemst (met dure woningmarkt) en vond een goedwillende eigenaar die een huis aan SMS wilde verhuren. Omdat op dit moment zowel de kosten voor reistickets als voor aanvang van de huur samen vielen, nam het bestuur van vzw AZIZ opnieuw een beslissing tot financiële hulp. Het huurcontract was net op tijd in orde om de inschrijving van de kinderen voor het volgend schooljaar te regelen en om het Rode Kruis in staat te stellen de reis van het gezin naar België binnen de visa-periode te organiseren.

De volgende opgave was huisraad verzamelen. Buren en meerdere kennissen toonden zich solidair zodat een volledige huisraad bijeen gebracht werd. Anderen gaven kleding en giften voor de kinderen.

Het gezin kwam aan op 9 juli 2014. De gemeentelijke diensten behandelden de woonstverklaring en de registratie van vrouw en kinderen op een supersnelle manier en stelden zich heel behulpzaam op. Daarmee kon het herenigd gezin de volgende stappen aanvatten naar de administratieve diensten van onderwijs, bank, RVA, vakbond, mutualiteit en verhoogde tegemoetkoming, kinderbijslagfonds, vervoersmaatschappij, lokale sociale woningmaatschappij, huurtoelage …. Zonder coaching had SMS, die al lang geen klant meer is van een OCMW, hier helemaal alleen zijn weg in moeten vinden. Als coach volg je op, geef je uitleg bij de vele formulieren en bewijsstukken die moeten geleverd worden, kom je tussen waar zich obstakels voordoen en help je de voortgang te bewaken.

Tijdens de vakantie zat ik als coach ook bijna dagelijks rond de tafel om de echtgenote en de kinderen vertrouwd te maken met de klanken en eerste woordjes van het Nederlands. De echtgenote werd ingeschreven bij inburgering en Open school. De kinderen werden geïntroduceerd in de scholen. Sinds het schooljaar begon, omvat de coaching ook de communicatie met leerkrachten en de opvolging van het huiswerk. De vader speelt hierbij een belangrijke rol omdat hij de enige in het gezin is die Nederlands spreekt. De gemeentelijke integratiedienst regelt tijdelijk een tolk die ook aan de moeder en de kinderen in school de kans geeft om zich te uiten. Vanuit AZIZ wordt huiswerkbegeleiding voorzien.

d. De moeite waard
De vrouw en kinderen van SMS wennen iedere dag een beetje meer aan de gang van zaken in België. SMS zegt dat hij door de coaching meer begrijpt van de administratieve rompslomp. Het gezin weet dat er hulp van vele dorpsgenoten is gekomen. Dit motiveert hen om te integreren.

De coaching kostte al veel hoofdbrekens, maar vooruitgang in de administratie en de duidelijke wil van het gezin om te integreren, geven ook veel voldoening.
De hulp van vzw AZIZ die in de gemeente bekend is als vereniging die vluchtelingen helpt, wordt gewaardeerd en maakte een brede kring van solidariteit los.

Josee Goethals, voorzitter

http://www.aziz.be

alle initiatieven uit 2014 (168)