Erfgoedproject rituelen

Erfgoedproject rituelen

VIVES - Tielt (W-Vl.)

18 studenten kleuter- en lager onderwijs van de lerarenopleiding campus Tielt van de VIVES hogeschool verruimden hun horizon met een erfgoedproject rond rituelen. Dit project werd opgezet in samenwerking met het opvangcentrum in Langemark-Poelkapelle en twee scholen uit de buurt.

Erfgoed en specifieker rituelen hebben een belangrijke invloed op onze identiteit. Maar het is ook een dankbaar thema om verbondenheid en maatschappelijke linken met andere culturen te trekken. In dit project werkten de studenten lespakketten uit. Deze lespakketten hadden de volgende insteek: een diverse groep mensen (een klas met kinderen uit het opvangcentrum en de huiswerkklas van het opvangcentrum zelf) met veel verschillende achtergronden bij gemeenschappelijke waarden te doen stilstaan. Vanuit het erfgoedthema "rituelen" werd er zo vanuit een positieve insteek op gelijkenissen gefocust. Daarnaast bood het voor de kinderen een platform om over de eigen ervaringen te spreken.

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (458)