Me myself en Belgium

Me myself en Belgium

Red Star Line Museum ism JOBA Vluchtelingenwerking - Antwerpen (Antw.)

Het Red Star Line Museum vertelt het verhaal van de miljoenen Europeanen die moedig of wanhopig genoeg waren om hun oude leven achter te laten, op zoek naar een beter bestaan.
In 2016 startte RSLM in samenwerking met Joba Vluchtenlingenwerk (Joba) het project ‘ Me, myself & Belgium’.
Met dit project wilden we Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV) zichzelf laten voorstellen in het museum en hun verhalen registreren als biografisch erfgoed.
Gedurende het ganse proces ondersteunden RSLM en Joba jonge vluchtelingen in het vastleggen van het portret van zichzelf, hun reis, en de start van een nieuw leven in België. Empowerment van de jongeren zelf en ontdekking van ( nieuwe) talenten stond hierbij centraal.
Dit was een cocreatief project waarbij aan de hand van reflectiemomenten (over eigen identiteit, cultureel erfgoed, de reis, nieuwe leven, jongere zijn, toekomst, …) en workshops ( story map, film, fotografie, woord, …) de jongeren aangemoedigd werden om te onderzoeken hoe hun reisverhaal vandaag doorleeft en hoe ze de vele verhalen en emoties die hiermee samenhangen vorm willen geven en willen delen met het publiek. In totaal namen aan de verschillende tweewekelijkse bijeenkomsten een 20 tal jongeren deel. Met 7 jongeren werd een intensief traject opstart rond hun migratieverhaal en talenten.
Op 18 september 2016 was er een eerste toonmoment. We organiseerden rondleidingen door de vaste tentoonstelling van RSLM met tussenkomsten van de jongeren.
Op 20 januari 2017 was er een succesvol 'afsluit'moment waarbij de jongeren het museum voor één avond overnamen. 7 jongeren gaven rondleidingen en presenteerden via verschillende vormen hun verhalen in het museum: woord, film, foto, brieven, installatie, filmscenario, …
Een 250 tal bezoekers woonden deze magische avond bij.

http://www.redstarline.be/nl/pagina/me-myself-and-belgium

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)