MijnLeuven

MijnLeuven

jeugdienst Leuven - MijnLeuven - Leuven (Vl. Br.)

MijnLeuven werkt actief samen met de drie OKANscholen die Leuven rijk is. We bereiken +/- 170 leerlingen tussen de 12j en 18j die een Nederlands taalbad krijgen via het OKAN-onderwijs. De leerlingen zijn jongeren die om allerlei redenen hier in België zijn aanbeland (migratie, op de vlucht, gezinshereniging, werk ouders, ...). De laatste twee-drie jaar zijn er zeer veel jongeren met een vluchtelingenstatuut ingestroomd. Ook jongeren die buiten Leuven wonen vinden hun weg naar het Leuvense OKANaanbod. MijnLeuven wil al deze jongeren wegwijs maken in het Leuvense vrijetijdsaanbod (sport, cultuur, jeugdwerk, ...) en hen hier actief naar toe leiden. MijnLeuven doet dit omdat wij geloven in de kracht van vrije tijd om vlotter te integreren. Wekelijks zijn er activiteiten (op school en naschools) om de jongeren te activeren en te leren kennen. Wij zijn ook wekelijkse aanwezig in de drie OKANscholen (middagpauzes, klasbezoeken, face-to-face gesprekken, ...). Op die manier willen wij op de hoogte blijven van de interesses van de jongeren en hier op inspelen (via initiaties).
Jongeren komen na verloop van tijd (op vraag van henzelf, van hun ouders of van de leraars) met een vraag om naschools een hobby te kunnen beoefenen. Samen met de jongeren stellen we een mail op die we versturen naar de sportclub of jeugdbeweging van hun keuze, gaan we samen met de jongere naar de vrijetijdsorganisatie en volgen we een eventuele inschrijving op, zoeken naar materiaal (kledij, bokshandschoenen, badmintonracket, trompet, ...) en zoeken we oplossingen om het lidgeld te betalen (sport/cultuurcheques, vrijetijdsparticipatiefonds, mutualiteit, MijnLeuven schiet voor en jongere betaalt terug door vrijwilligerswerk te komen doen, ...).
Naast dit face-to-face werken geven wij ook vormingen rond diversiteit en toegankelijkheid aan sportclubs en jeugdbewegingen. Wij zetten ook gezamenlijk projecten op om deze jongeren naar dit aanbod door te laten stromen.

https://www.facebook.com/jw.basta
http://www.mijnleuven.be/nodes/okan/nl

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (458)