RefuTales

RefuTales

Cornelius Roemer, Sajida Altaya en Dorien Dierckx - Hofstade (Vl. Br.)

RefuTales verspreidt nieuwe inzichten rond de vluchtelingenthematiek via getuigenissen van vluchtelingen. Het is ons doel om een opinienetwerk op te zetten. We focussen op de problemen die vluchtelingen in Europa ondervinden, alsook welke oplossingen ze zelf voorstellen.We gaan diep met hen in gesprek over thema’s als verspilling van middelen en talent. Over deze inspirerende ontmoetingen bloggen we regelmatig. In een volgend stadium zal RefuTales de verkregen kerninzichten bundelen. Hiermee zullen we constructief in discussie treden met verschillende beleidsmakers. Over deze gesprekken zal op de website worden gecommuniceerd. Momenteel gebeuren de publicaties in het Nederlands en het Engels. Op termijn wordt dit minstens uitgebreid naar Duits, Italiaans, Portugees, Pools, Roemeens en Arabisch.

De slagzin #NothingAboutUsWithoutUs (#NietsOverOnsZonderOns) is bruikbaar in elke beweging voor sociale rechtvaardigheid. Vooralsnog werd deze hashtag hoofdzakelijk voor mensen met een beperking gebruikt, maar wij willen dit opentrekken naar vluchtelingen. De leuze kaart het probleem van paternalisme aan. Talrijke politici en ngo’s hebben het hart op de juiste plaats, maar vergeten te luisteren naar de verzuchtingen van de betrokkenen. Dit werkt niet alleen demotiverend, maar schept tevens verschillende inefficiënties. Door het pad van vluchtelingen zonder hun inspraak uit te stippelen, hebben zij het gevoel nauwelijks keuzes te hebben. Ze zijn overgeleverd aan de welwillendheid van gastlanden, met alle (psychologische) gevolgen van dien. De huidige bureaucratie creëert hinderpalen om zich volledig in te zetten voor de maatschappij.

Humaniserende initiatieven, waaronder het verspreiden van verhalen over vluchtelingen, zijn zeer waardevol. Wij willen nog een stapje verder gaan. Het is ons inziens noodzakelijk om vluchtelingen te betrekken in het asielbeleid. Enerzijds omdat dit empowering werkt, maar vooral omdat we veel waarde hechten aan hun inzichten. Het helpt om oplossingen te vinden voor de ontelbare problemen: van de huizenmarkt, naar werk, tot sociale integratie. De opinies van vluchtelingen kunnen misschien zelfs de sleutel zijn waarnaar we allemaal op zoek zijn.

Omdat we vluchtelingen een platform willen bieden om constructieve ideeën te delen, opteerden we voor een naam die zowel ‘vluchtelingen’ (refugees) als ‘verhalen’ (tales) bevat. De samenvoeging van deze woorden houdt tegelijkertijd een verwijzing naar het Engelse woord ‘to refute’ in, wat ‘afzetten tegen’ betekent. Wij zetten ons met name af tegen paternalisme. Wanneer vluchtelingen naar Europa komen, verliezen ze veel vrijheden: waar te wonen, waar te werken, welke taal ze spreken. Ze worden regelmatig behandeld als vee, verdeeld over de verschillende Europese landen. We zetten ons af tegen de idee dat vluchtelingen overgeleverd moeten zijn aan de welwillendheid van Europese burgers en politici. Ze hebben hun eigen mening, en hun stem moet worden gehoord.

http://www.refutales.eu/nl/
http://www.facebook.com/RefuTales/

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (458)