FAQ’s

Campagne en Wedstrijd

 • Waarom deze campagne?
  Gastvrije gemeente wil gastvrije initiatieven zichtbaar maken en zo ook anderen inspireren om zelf iets te doen voor asielzoekers en vluchtelingen. De campagne laat zien dat er al heel wat gebeurt en dat verschillende lagen van de samenleving (burgers, groepen, scholen, organisaties, besturen, bedrijven …) zich samen inzetten om asielzoekers en vluchtelingen te verwelkomen. Door te tonen dat het draagvlak voor asiel groter is dan vaak gedacht wordt, brengen we een breed publiek op een positieve manier in contact met initiatieven voor en met asielzoekers en vluchtelingen. Zo creëren we samen een breder draagvlak voor (gastvrijheid voor) vluchtelingen en asielzoekers!
 • Wat is een gastvrij initiatief?
  Een babbelcafé om samen met vluchtelingen Nederlands te oefenen, een theatervoorstelling door en met vluchtelingen, een buddy-project dat vluchtelingen ondersteunt, … Een gastvrij initiatief, dat kan echt van alles zijn! Wat gastvrije initiatieven gemeen hebben, is dat ze zich allemaal inzetten om asielzoekers en vluchtelingen een warm welkom te geven. Daarnaast dragen ze allen bij tot de bescherming, opvang en integratie van asielzoekers en vluchtelingen en ze stimuleren ontmoeting tussen Vlamingen en/of Brusselaars en vluchtelingen..
 • Ik heb een initiatief, maar weet niet of het in aanmerking komt als gastvrij initiatief?
  Iedereen die iets doet om asielzoekers en vluchtelingen warm te onthalen en hen te helpen bij hun integratie, kan een initiatief registeren: gemeentebesturen, jeugdbewegingen, volwassenenorganisaties, scholen, verenigingen, bedrijven, vrijwilligers, culturele centra, erfgoedorganisaties, bibliotheken, enzovoort. Om in aanmerking te komen voor een juryprijs of de publieksprijs, moet het initiatief plaats vinden in 2017-2018 en moet het werkingsgebied in het Vlaams of het Brusselse Gewest liggen. Daarnaast zijn er nog een aantal inhoudelijke criteria.
 • Ik wil een initiatief indienen. Hoe doe ik dat?
  1. Ga naar www.gastvrijegemeente.be en klik op ‘Dien je initiatief in’
  2. Indien je een account hebt: log in met je e-mail en wachtwoord. Klik op: ‘Dien een nieuw initiatief in’. Vul het formulier in en voeg een foto toe. Vergeet niet om onderaan op ‘Opslaan’ te klikken.
  3. Indien je nog geen account hebt: klik op ‘Ik wil een account aanmaken’. Meld je na het aanmaken van een account aan met je e-mail en wachtwoord. Klik op ‘Dien een nieuw initiatief in’. Vul het formulier in en voeg een foto toe. Vergeet niet om onderaan op ‘Opslaan’ te klikken.

  Lukt deze methode niet of loopt je computer vast? Probeer je initiatief in te dienen via een andere browser.

  Lukt geen van bovenstaande methodes? Dan nemen wij het graag van jou over. 
  Vul het wedstrijdformulier in via dit document en stuur het ingevuld door vóór 5 april 2018 naar ilse@vluchtelingenwerk.be. Wij zorgen ervoor dat jouw initiatief op tijd op de website komt te staan. 

 • Tot wanneer kan ik mijn initiatief indienen?
  Je kan initiatieven indienen tot en met woensdag 4 april 2018 om middernacht op gastvrijegemeente.be.
 • Ik heb een initiatief ingediend en wil de informatie aanpassen of aanvullen. Hoe doe ik dat?
  Je kan de informatie makkelijk aanpassen of aanvullen via je account.
  1. Ga naar www.gastvrijegemeente.be/gebruiker
  2. Meld je aan met het e-mailadres dat je gebruikte bij je registratie
  3. Je bent nu op jouw profiel. Daar heb je een overzicht van je initiatieven (‘Mijn initiatieven’), die je nog kan aanpassen. Je kan ook nieuwe initiatieven indienen (‘Dien een nieuw initiatief in’).
 • Ik wil meer dan één initiatief indienen. Kan dat?
  Eén initiatiefnemer (vb. school X) kan meerdere initiatieven indienen (vb. onthaalklassen en een theaterproject) maar elke initiatiefnemer en elk initiatief kan slechts één keer winnen. Een initiatief dat de publieksprijs wint, kan geen aanspraak maken op een juryprijs. Indien het initiatief met de meeste publieksstemmen ook genomineerd werd voor een juryprijs, gaat de juryprijs automatisch naar het initiatief dat als tweede genomineerd werd door de jury.
 • Ik diende vorig jaar al een initiatief in. Kan ik nog meedoen?
  Wie de voorbije jaren al een initiatief indiende, kan dat ook dit jaar opnieuw doen. Deelnemen kan zowel met een nieuw als een bestaand initiatief. In het laatste geval is het wel belangrijk om goed te omschrijven wat er ondernomen werd om het project te verbeteren, te vernieuwen of aan te passen aan de noden van vandaag en van de toekomst.
 • Vanaf wanneer kan er gestemd worden op een gastvrij initiatief?
  Het publiek kan vanaf 5 april 2018 tot en met 23 april 2018 stemmen op het voor hen meest inspirerende initiatief.
 • Hoe stem ik op een gastvrij initiatief?
  Vanaf 5 april zie je op gastvrijegemeente.be bij elk initiatief een stemknop. Klik op deze knop om te stemmen voor het initiatief dat jou het meest inspireert. Zorg er zeker voor dat je jouw stem ook bevestigt. Door te stemmen op een initiatief help je het mee bekend maken en zorg je dat het kans maakt op de publieksprijs van 1000 euro! Stemmen kan vanaf 5 april 2018 tot en met 23 april 2018. Een initiatief dat de publieksprijs wint, kan geen aanspraak maken op een juryprijs.
 • Hoe vaak kan ik een stem uitbrengen voor een gastvrij initiatief?
  Er kan één stem per e-mailadres uitgebracht worden.
 • Waarom een publieksprijs?
  Naast de zeven plus één juryprijzen is er ook één publieksprijs van 1000 euro te winnen. We vinden het immers belangrijk dat iedereen, zowel jij als ik als je buurman, kan laten zien welk initiatief hen het meest aanspreekt en inspireert. Door te stemmen spreek je je steun en waardering uit voor een project en steek je iedereen die eraan meewerkt een hart onder de riem. Bovendien zorgt de publieksprijs ervoor dat we allemaal samen laten zien wat er al gebeurt voor en met asielzoekers en vluchtelingen.
 • Wat kan ik doen om de publieksprijs te winnen?

  Om kans te maken op de publieksprijs moet je zoveel mogelijk stemmen proberen te verzamelen. Roep dus zeker jouw sympathisanten, toeschouwers, deelnemers, buren, vrienden … op om voor jouw initiatief te stemmen! Gebruik je communicatiekanalen zoals nieuwsbrieven, mails, websites en sociale media en spreek mensen aan of neem contact op met de lokale pers. Zo maak je niet alleen kans op een geldprijs maar zet je ook je initiatief en iedereen die eraan meewerkt in de kijker!

  Meer tips vind je hier.

 • Welke criteria gebruikt de jury om initiatieven te selecteren voor een Gastvrije Award?
  De jury houdt rekening met volgende criteria:
  • Het initiatief stimuleert ontmoeting, het brengt asielzoekers, vluchtelingen en Vlamingen / Brusselaars samen.
  • Het initiatief betrekt asielzoekers en vluchtelingen in de lokale gemeenschap.
  • Het initiatief heeft effect op lange termijn.
  • Het initiatief informeert en mensen hun blik te verruimen.
  • Vluchtelingen worden betrokken bij de vormgeving en invulling van het initiatief.
  • Het initiatief creëert draagvlak.
  • Het initiatief is inspirerend of innoverend.
  • Het initiatief loopt in de periode 2017-2018.
  • Het initiatief betrekt andere organisaties of sectoren en bouwt zo aan een sterk netwerk en uitgebreid draagvlak.
 • Wie zetelt er in de jury?

  Een team van juryleden beslist over de winnaars van de juryprijzen per categorie. Ze selecteert drie genomineerden en daaruit één winnaar per categorie.

  De jury werkt onder geheimhouding en is geen verantwoording verschuldigd over de beoordeling of selectie. Beslissingen van de jury zijn onherroepelijk en bindend. De jury kan meer informatie inwinnen over initiatieven via de organisatie of derden.

  De samenstelling van de jury van de campagne 2017-2018: Leen Laconte, Thierry Debruyne, Lode Morlion, Eva Vereecke, Hamid Hisari, Meral Ozcan, Jessie Van Den Heuvel, Amber Vansintjan, Elke Olivier, Elke Valgaeren, Katrijn D'Hamers, Hakim Nawabi, Caro Debruyn, Lieven Vandeputte, Alain Baeck, Rein Antonissen en Thomas Pieters. 

Website

 • Hoe vind ik een gastvrij initiatief op de website?

  Gebruik de zoekfunctie op de pagina met initiatieven of de algemene zoekfunctie bovenaan elke pagina op gastvrijegemeente.be.

  Ken je de locatie van het gastvrije initiatief? Dan kun je zoeken op provincie of het kaartje gebruiken om een initiatief terug te vinden. Zoom in op de locatie of regio en klik op de groene ballonnetjes om te zien welk initiatief er op die bepaalde locatie actief is. Je kan ook op categorie zoeken of via een zoekterm.

 • Kan ik iemand van een initiatief contacteren?
  Je kunt de initiatiefnemers een bericht sturen via het contactformulier dat je op de pagina van elk gastvrij initiatief terugvindt. Vluchtelingenwerk Vlaanderen kan echter geen contactgegevens doorgeven.

Praktisch

 • Ik wil iets doen voor vluchtelingen maar weet niet goed wat?
  Bekijk hier wat je allemaal zou kunnen doen voor asielzoekers en vluchtelingen en laat je inspireren door bestaande gastvrije initiatieven.
   

  Tip: Er zijn verschillende Facebookgroepen, -pagina’s en websites waar informatie wordt uitgewisseld, activiteiten worden aangekondigd, oproepen worden gelanceerd en vragen gesteld kunnen worden met betrekking tot (het onthaal van) vluchtelingen. Bijvoorbeeld: Community support for refugees in Antwerp, Community support for refugees in Belgium, Limburg Gastvrij, Bredene met een hart voor vluchtelingen, een hart voor vluchtelingen Gent, Solidair Gent.

 • Ik ben op zoek naar vrijwilligers, hoe pak ik dat aan? 
  Vooraleer je op zoek gaat naar vrijwilligers kun je even stil staan bij de volgende zaken:
  • Jouw verhaal: Beschik je over een kort wervend tekstje dat duidelijk beschrijft wat jouw initiatief doet?
  • Breng de verschillende taken en noden in kaart: Wat zijn de taken die nu al worden uitgevoerd en waar zijn er lacunes? Voor welke taken zou je vrijwilligers kunnen gebruiken? Welke profielen zoek je dan?
  • Vrijwilligers weten graag precies wat er van hen verwacht wordt. Zorg ervoor dat vrijwilligerstaken duidelijk afgebakend zijn en bespreek samen hoe je het engagement invult (Eenmalig? Ad hoc? Langdurig?)
  • Maak gebruik van je eigen netwerk en spreek mensen gericht aan. Er zijn vaak veel mensen die wel iets willen doen, zonder dat ze daarbij een langdurig engagement willen aangaan. Durf ook hulp vragen aan mensen waar je in eerste instantie misschien niet aan denkt; je buren, ouders aan de schoolpoort, gemeentelijke ambtenaren, cursisten, sportpartners …
  • In heel wat gastvrije initiatieven zetten ook vluchtelingen zich in als vrijwilliger. Misschien kun je hen aanspreken via opvangcentra, OCMW’s, vluchtelingenorganisaties en CAW’s?
  • Heb je een duidelijk takenpakket en profiel voor ogen, plaats dan een vacature in vacaturedatabanken zoals vrijwilligerswerk.be of 11.be
  • Zorg voor een motiverende en waarderende sfeer. Probeer aandacht te besteden aan de ondersteuning van en samenwerking met andere vrijwilligers. Zorg ervoor dat zij zich gewaardeerd voelen voor wat ze doen en dat ze  bij iemand terecht kunnen met vragen en bedenkingen. Tip: In deze brochure (toegespitst op het jeugdwerk) vind je tips voor het uittekenen van een motiverend vrijwilligersbeleid.
  • Heb je nagedacht over praktische zaken als verzekeringen en vrijwilligersvergoedingen?  Als je als vzw in Vlaanderen met vrijwilligers werkt, ben je verplicht hen te verzekeren (niet voor feitelijke verenigingen). Als vzw kun je bij de provincies terecht voor een gratis verzekering vrijwilligerswerk (max. 100 dagen/jaar). Meer info vind je bij het Steunpunt voor Vrijwilligerswerk in jouw provincie en op vlaanderenvrijwilligt.be
 • Kan ik ergens terecht voor financiële steun om mijn gastvrij initiatief te realiseren?

  De Koning Boudewijnstichting heeft al twee oproepen gelanceerd voor burgerinitiatieven die zich inzetten voor de integratie van vluchtelingen. De huidige oproep loopt nog tot 6 oktober 2016. Om op de hoogte te blijven van nieuwe oproepen, hou je best de website van de Koning Boudewijnstichting in de gaten of schrijf je invoor hun nieuwsbrief. De Vlaamse Gemeenschapscommissie verschaft subsidies voor Nederlandstalige projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Hoewel de provincies allerlei projecten steunen, zijn er geen specifieke subsidies voor projecten voor of met vluchtelingen. Je kunt altijd een kijkje nemen op de website van jouw provincie en nagaan of je project onder de subsidievoorwaarden voor andere thema’s valt (vb. welzijn, cultuur, onderwijs, noord-zuid):

  Soms kun je ook op gemeentelijk niveau subsidies aanvragen, maar mogelijkheden en voorwaarden verschillen sterk van gemeente tot gemeente. Surf dus best eens naar de website van je gemeente of neem contact op met een gemeentelijke medewerker of adviesraad.

 • Ik wil de activiteiten van mijn project breder bekend maken, hoe pak ik dat aan?
  Stel je eerst de vraag waarom je mensen over je project wil vertellen. Vind je het belangrijk dat mensen weten dat het project bestaat en wat je precies doet? Ben je op zoek naar financiële of materiële steun? Zoek je vrijwilligers? Heb je een aanbod dat je bekend wil maken? Afhankelijk van je doel, kun je gebruik maken van verschillende communicatiekanalen en –middelen (sociale media, posters of flyers die je op drukke plaatsen ophangt, een filmpje, een voorstelling op scholen, activiteiten publiceren op UiTinVlaanderen). Je kunt steeds de Gastvrije Gemeentepagina voor jouw initiatief verspreiden, bijvoorbeeld via sociale media zoals Facebook of Twitter (zo kun je meteen iedereen oproepen om te stemmen voor de publieksprijs!).

Vluchtelingen en asielzoekers