[100 km verderdraagzaam ]

[100 km verderdraagzaam ]

NATURE [Outdoor Training & Education] vzw - Leuven (Vl. Br.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

120 jongeren van diverse afkomst en pluimage trekken in de zomer van 2014 “gaande-weg” een spoor van “verderdraagzaamheid” door Vlaanderen en Brussel. Jongeren die zonder hun ouders of familie aanspoelen in ons land, jongeren die in voorzieningen voor bijzondere jeugdzorg verblijven of jongeren uit onze ‘dorpsstraat’. Jongeren die allemaal in Vlaanderen of in Brussel verblijven, maar toch deel uitmaken van verschillende werelden. [100 km verderdraagzaam] brengt die werelden met elkaar in contact, spint sociale weefsels tussen deze jongeren onderling en verankert ze in de lokale gemeenschappen.

[100 km verderdraagzaam] werpt een ander -niet ‘een beter’- licht op ‘buiten-gewone’ jongeren. Hun vaak dramatische geschiedenis wordt niet onder de mat geveegd. We kiezen er alleen voor om een ander aspect naar voren te schuiven: hun draagkracht, hun vermogen om zichzelf in stand te houden in bijzonder moeilijke omstandigheden.

Met [100 km verderdraagzaam] reiken we verder dan verdraagzaamheid, verder dan het tolereren van het verschil. Het is een eerbetoon aan de rijkdom van onze maatschappelijke diversiteit en een warm pleidooi om de vruchten van het verschil te plukken.

Het concept

Het concept bestaat uit 10 wandeltochten van 100 km elk, die verspreid over Vlaanderen starten, en samen toekomen in Brussel. Aan elke tocht nemen een 12-tal jongeren van 14 tot 18 jaar deel. Jongeren die uit landen als Syrië, Afghanistan of Guinée zonder begeleiding in ons land aanspoelen of jongeren die in instellingen verblijven. Of jongeren die in de 'Dorpsstraat' wonen … Met deze kleurrijke en bonte sociale mengelmoes gaan we lokaal aan de slag …
Elke groep wordt lokaal begeleid door een tweetal jeugdwerkers. Hun opdracht is het begeleiden van de jongeren in het uitstippelen van hun tocht, in het bijstaan en ondersteunen van de jongeren, voor en tijdens de tocht. Dat gaat van medische en praktische voorbereiding over kaartlezen tot het ontwikkelen van de groep. Ze helpen kiezen, helpen beslissingen te nemen. Daarnaast voorzien we per groep een aantal expressieworkshops, waarin de jongeren kennismaken met creatieve of artistieke werkvormen. Gaande van fotografie over rap of striptekenen tot dans of performance.
De groepen starten lokaal op vanaf maart 2014. Ze komen 6 tot 8 maal samen om hun tocht voor te bereiden.

Tijdens een tocht van een vier- à zestal dagen, vertrekkende op 8, 9 of 10 augustus 2014, bepalen de jongeren zelf hun route. Ze kiezen waar ze onderdak vragen, bij een plaatselijke boer of in de lokalen van de jeugdbeweging. Zo betrekken ze de plaatselijke gemeenschappen in dit verhaal. Ze zorgen zelf voor maaltijden. Maken zelf hun tocht. Ervaren het verschil, en gaan op zoek naar manieren om daarmee om te gaan. Bedoeling is dat de jongeren tijdens hun tocht woord, beeld of klank geven aan hun ervaringen. De mensen die ze onderweg tegenkomen, mogen de jongeren uitnodigen voor het slotfeest.
In Brussel komen alle 10 de tochten, alle 120 jongeren op 14 augustus samen toe. Ze verblijven een drietal dagen in een micro-wereld die uitpuilt van diversiteit. Ze gebruiken die tijd om het materiaal dat ze verzamelden (beelden, teksten, tekeningen, …) onder begeleiding van professionals, verder te modelleren tot kunstwerkjes of performances. Tegelijkertijd bereiden ze een groots slotfeest voor op zondag 17 augustus 2014, waarvoor heel Vlaanderen, heel Brussel, heel België uitgenodigd wordt. Daar worden de werken en de performances 'en public' voorgesteld. Met spijs en drank uit de hele wereld. En jij, uiteraard.

Heel het project wordt gratis aangeboden! En meer: voor de maatschappelijk kwetsbare jongeren voorzien we zelfs individuele uitrusting zoals gepast wandelschoeisel, een rugzak, een slaapzak en –matje.

een project van NATURE in samenwerking met Minor-Ndako & Juna | Mooss |
Chirojeugd Vlaanderen | FOS Open Scouting | Caritas International |

https://www.facebook.com/100kmverder

alle initiatieven uit 2014 (168)