3-2-1 Go!kan

3-2-1 Go!kan

KTA-Gito Groenkouter - Sint-Amandsberg (O-Vl.)

3-2-1 Go!kan is een initiatief voor onze leerlingen uit okan die zijn doorgestroomd naar het regulier onderwijs.

Okan of ‘onthaalonderwijs’ wordt in het secundair georganiseerd voor jongeren tussen 12 en 18 die net zijn aangekomen in België en die het Nederlands niet machtig zijn. Dit zijn vaak jongeren die zijn gevlucht voor allerhande wantoestanden in het thuisland. Daarom wordt hen tijdens het onthaaljaar niet enkel hulp bij taalverwerving aangeboden, er is ook aandacht voor ondersteuning op socio-emotioneel vlak. Het jaartje okan is voor deze jongeren van enorm belang. In de moeilijke aanpassingsperiode die ze moeten doorlopen, biedt de okanklas een belangrijke houvast. De okanklas wordt voor vele jongeren een tweede thuis.

De okanners zwermen na hun onthaaljaartje uit over vele verschillende ‘vervolgscholen’. De vervolgschoolcoach van de okan-afdeling zorgt voor een ‘warme overdracht’ van de leerling naar zijn nieuwe school. Dat neemt echter niet weg dat de ex-okanner heel vaak zijn vertrouwde okanomgeving, zijn vroegere medeleerlingen en de aanwezigheid van zijn vaste vertrouwenspersoon enorm mist. Hij of zij mist, met andere woorden, een stukje van zijn sociaal netwerk.

Daarom werden de samenkomst momenten op woensdag namiddag in het leven geroepen. Elke woensdag komen de ex-okanners samen van 13u tot 15u tijdens een gezellig en leerrijk samenkomstmoment. De leerlingen krijgen, onder begeleiding van de vertrouwenspersoon die ze kennen van hun jaartje onthaal, de kans honderduit te vertellen over hoe ze de doorstroom beleven, wat hen blij maakt en motiveert en wat hun weg bemoeilijkt. Daarnaast wordt intensief gewerkt rond huistaak- en studiebegeleiding. De ex-okanners nemen spontaan huiswerk mee en krijgen ondersteuning op maat. Er wordt ook ruimte gemaakt voor ontspanning: we organiseren een knutselmoment, eindejaarsfeestje, quiz, … waarbij we op een interactieve en ludieke manier werken aan taalvaardigheid.

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)