Elim - Steunpunt Vluchtelingen Regio Roeselare

Elim - Steunpunt Vluchtelingen Regio Roeselare

vzw Elim Steunpunt Vluchtelingen - Roeselare (W-Vl.)

Dit initiatief werd ingediend in 2013 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

Onthaal en permanentie : maandag 14.00 - 17.00 u. en donderdag 10.00 u. - 12.00
Huiswerkklas basisonderwijs iedere maandag en donderdag 16.00 u. - 17.30 u.
Xenia vrouwenwerking : tweewekelijks op donderdag 13.30 u. - 16.00 u.
Computercursus op aanvraag.
Praatgroep Nederlands : iedere woensdag 19.00 u. - 20.15 u.
Studieondersteuning examens eerste graad secundair onderwijs : twee zaterdagen (9.00 - 12.00 u. en 13.30 u. 16.00 u. )op het einde van iedere trimester.
Getuigenis brengen in scholen, organisaties.....en bezoeken aan ons huis organiseren.
Info rond bepaalde thema's voor anderstaligen (allochtonen, asielzoekers......) organiseren.