Gastvrij Michotte

Gastvrij Michotte

Gastvrij Michotte - Kessel-Lo (Vl. Br.)

We zijn een buurtgroep, met de naam Gastvrij Michotte (genoemd naar een park centraal in de wijk). Op regelmatige basis organiseren we allerlei initiatieven rond de vluchtelingenproblematiek en samen met en voor vluchtelingen. We zijn een goed jaar aan het werk.
Maandelijks organiseren we op een zondagnamiddag een samenzijn met vluchtelingen van het Fedasil-centrum in Lubbeek. We breien er met mannen (sic!) en vrouwen, spelen met de kinderen, fietsen en ravotten op de speelplaats,buurtbewoners en vluchtelingen spelen samen schaak, kaart.......
- we organiseerden een sinterklaasfeest met een buurtmuziekgroepje die Nederlandse geëngageerde kinderliedjes brengen. Hun kinderen en de 'Fedasilkinderen' zongen en dansten er samen.
- Mensen van onze groep hebben in het Fedasilcentrum contacten omdat ze verschillende momenten per week op bezoek gaan en met de vluchtelingen praten. Iemand anders gaat regelmatig langs in het centrum om badminton te spelen met de jongeren. Er werd ook een bloem-/plantnamiddag gehouden in de lente om het centrum op te vrolijken.
- We hebben een facebookpagina sinds oktober 2015
-We hebben een bergruimte aan het LOI-Kartuizerklooster waar we kleren, meubelen, speelgoed etc dat we krijgen, ordenen en ter beschikking houden en schenken bij oproepen voor vluchtelingengezinnen die zich vestigen in de wijk.
We hebben al ervaringsdeskundigen en ooggetuigen/journalisten uitgenodigd voor open avonden in het zaaltje van de wijk om ons te vormen en inspiratie op te doen, om de buurt bewust te maken van de problematiek. (Bv Line Lootens, Hedwig Neesen (Restart) Daar kwamen ook mensen van de stadsdiensten naartoe, van CAW en OCMW. We nemen deel aan stadsgesprekken rond de problematiek.
- we organiseren kook-workshop(s) door vluchtelingen waarbij we samen eten met 'deelnemers' en 'lesgevers'
- in de buurt ontwikkelen we ondersteuning voor vluchtelingenfamilies via de basisschool, de buren (leeshulp, begeleiding naar OCMW, documenten lezen, mee naar de dokter....)

- via onze facebookpagina verspreiden we ook vragen en initiatieven van andere vluchtelingenorganisaties en -initiatieven

MO*-journalist Pieter Stockmans schreef een nieuwjaarsbrief aan onze buurt, waarin hij Gastvrij Michotte in de bloemetjes zette voor de hulp aan één van de Syrische vluchtelingengezinnen in onze buurt. Deze brief geeft een mooi beeld van wat wij voor vluchtelingen willen betekenen.
http://www.mo.be/opinie/nieuwjaarsbrief-aan-de-vluchtelingenknuffelaar

https://www.facebook.com/groups/1668446710059770/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1668446710059770/events/

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)