Genks Comité Vluchtelingen

Genks Comité Vluchtelingen

Genks Comité Vluchtelingen - Genk (Limb.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

GENKS COMITÉ VLUCHTELINGEN

Het comité ontstond in maart ’96, toen twee vluchtelingenfamilies na zes jaar hun uitwijzingsbevel ontvingen. Met z’n allen rond de tafel, zoekend naar oplossingen, werd het Genks Comité voor Vluchtelingen geboren.

Met een groep van 25 vrijwilligers ondersteunen wij dagdagelijks deze vluchtelingen.

Fantastisch hierbij is dat de laatste 3 jaren zes nieuwe (vooral jonge) vrijwilligers onze werking zijn komen versterken en dat verscheidene vluchtelingen zelf vrijwilliger zijn geworden!

Recht op een menswaardig bestaan is ook een recht voor de vluchteling met of zonder papieren! Dit is de basis waarom het vluchtelingen comité ontstaan is. Hierbij staat de zelfredzaamheid van de vluchtelingen centraal!

We bieden hen informatieve, juridische, administratieve, pedagogische, materiële ondersteuning. Wij helpen hen ook met allerlei andere problemen o.a slechte huisvesting, verhuis en herstellingen, schoolbegeleiding.
Wegwijs maken in onze samenleving. “Lief en leed delen”.
Verder willen wij hen ook de ruimte geven om over hun vluchtverhaal, hun onrust, angst en onzekerheid, hun leven hier en hun toekomst te kunnen praten met iemand van het comité.
Jaarlijks lichtfeest en uitstappen organiseren met de vluchtelingen.

De vluchtelingen nemen graag deel aan onze vergaderingen en ontmoetingen. Die door hun grote gastvrijheid meestal bij hen thuis doorgaan.

We organiseren ook jaarlijkse activiteiten tijdens de Wereldvluchtelingendag ism het Genks Netwerk Asielzoekers.

Onze vrijwilligers brengen hun engagement op vanuit een gemeenschappelijke grondhouding dat vluchtelingen op de eerste plaats mensen zijn en dus belangrijker zijn dan papieren!

http://www.vluchtelingenwerk.be/vrijwilligers/index.php

alle initiatieven uit 2014 (168)