Huizen van Vrede

Huizen van Vrede

Huizen van Vrede vzw - Brugge (W-Vl.)

Een woonst vinden is voor vluchtelingen absoluut noodzakelijk. Pas wanneer zij een domiciliëring hebben, kunnen zij met de verplichte inburgeringscursus starten en een nieuw leven opbouwen. Door een gebrek aan sociale huisvesting in onze steden is dat voor mensen die moeten rondkomen met een leefloon, en bovendien ons land en onze taal nog niet kennen, een gigantische uitdaging. De betaalbare huurmarkt is nu reeds verzadigd, en daarbij komt dat eigenaars moeilijk aan erkende vluchtelingen verhuren. Om uit de impasse te geraken richten enkele mensen samen de vzw Huizen van Vrede op, die sterkere argumenten moet aanbrengen en financiële middelen moet geven om woningen te zoeken in Brugge en omgeving.

Huizen van Vrede is een vzw opgericht door vrijwilligers, die zich geroepen voelen om hun vrije tijd en engagement ten dienste te stellen van deze groep nieuwe Belgen. Intussen konden zij reeds tien verhuurders overtuigen om via deze vzw te verhuren aan erkende vluchtelingen. De vzw staat borg voor de huur en begeleidt ook het gezin bij de integratie.

https://www.facebook.com/HuizenvanVredeBrugge/

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)