Integratieproject

Integratieproject

OCMW Beersel - Beersel (Vl. Br.)

Sinds oktober 2016 werkt er voor de gemeente/OCMW Beersel een integratiecoach.
De integratiecoach heeft een veelzijdige functie.

Enerzijds komt zij de inwoners tegemoet bij verschillende (integratie)vragen. Dit betekent dat zij op verschillende domeinen gezinnen en/of alleenstaande inwoners met een andere achtergrond kan ondersteunen. Zo zijn er verschillende cliënten die moeilijk hun weg vinden of weinig kennis hebben over hun mogelijkheden. De integratiecoach werkt vraaggericht met deze cliënten samen. Ze gaat bij de gezinnen langs op huisbezoek, ontvangt ze op bureel en/of gaat samen met hen op stap naar bepaalde instanties. De cliënten mogen via verschillende kanalen aangemeld worden. Bijvoorbeeld: K&G, de bevolkingsdienst, maatschappelijk werkers van het OCMW, CAW,... De integratiecoach heeft steeds oog voor de individuele noden, maar reikt ook bepaalde zaken aan: vb. Café Combinne en dergelijke meer. Op deze manier hopen we deze mensen dichter te brengen bij bestaande initiatieven.

Anderzijds zet het project ook in op een tweede pijler. De gemeente Beersel heeft een opvangcentrum op haar gebied. De integratiecoach heeft contact met de directeur in kader van het opvangmodel dat er momenteel gebruikt wordt. Hieruit vloeit voort dat het opvangcentrum contact opneemt met de integratiecoach wanneer een gezin/persoon een positieve erkenning krijgt. Als deze persoon/gezin niet kan doorstromen naar een lokaal opvanginitiatief komt de integratiecoach ter plaatse om het gezin/persoon te ondersteunen. Ze maakte hiervoor een brochure op rond "wonen" waarbij de private huurmarkt, sociale huurmarkt en welke zaken belangrijk zijn als er een woning gevonden werd, uitgebreid besproken worden. Ze kan op deze manier mondeling met de mensen aan de slag, maar ook een instrument meegeven waarin in bruikbare taal deze zaken uitgelegd staan. Hierbij werd ook gebruik gemaakt van pictogrammen.

Daarnaast zet de integratiecoach ook kleine initiatieven op. Bijvoorbeeld: het uitwerken van een actie rond kerstmis waarbij de NL-taal op de voorgrond staat. Ze kocht zo plexibollen aan en zal de mensen die op het sociaal huis komen "het mooiste NL-talige woord" laten noteren. Dit mogen ze in de plexibol steken en in de kerstboom hangen. Op deze manier is onze kerstboom ook versierd met en door onze cliënten.

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)