Jeugdboekenweekproject "Toen mijn vader een struik werd"

Jeugdboekenweekproject "Toen mijn vader een struik werd"

Bib en lagere scholen - Buggenhout (O-Vl.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

Ieder jaar werken we tijdens de jeugdboekenweek een project uit voor de scholen in onze gemeente.
Omdat thema’s als 'vluchtelingen' en 'oorlog' (100 jaar WO I, oorlog in Syrië, …) vandaag veel aan bod komen, kozen we er dit jaar voor om te werken rond het boek ‘Toen mijn vader een struik werd’ van Joke Van Leeuwen. In dit verhaal moet een klein meisje haar familie achterlaten en vluchten naar een onbekend land en onbekende mensen.

De leerkrachten van het vierde tot het zesde leerjaar kregen van de bib het boek en grote vertelplaten om het verhaal in de klas of tijdens de speeltijden te vertellen.
Bedoeling hiervan was dat de kinderen zich probeerden voor te stellen hoe het moet voelen om vluchteling te zijn.
Met deze gedachte in het achterhoofd ging men vervolgens aan de slag in de klas. De kinderen konden starten vanuit een krantenartikel. De klassen schreven (fictieve) brieven naar de achtergeblevenen, maakten een liedje, werkten een toneeltje uit of maakten een collage.
Voor een andere opdracht moest er een koffer gevuld worden. Alle kinderen moesten een voorwerp meebrengen of bedenken van iets wat ze absoluut wilden meenemen als zij op de vlucht zouden moeten.
Hierbij moesten zij ook vermelden waarom ze precies dat voorwerp niet zouden willen missen.
Alle werkjes werden nadien tentoongesteld in de bib.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met het regionaal streekverband van bibliotheken 'de leesdijk'. Dit bevat 9 gemeenten. Hierdoor kwamen honderden kinderen in contact met het thema 'vluchtelingen'.

alle initiatieven uit 2014 (168)