Kids Parlement

Kids Parlement

Kids Parlement - Brussel (Bru.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

Kids Parlement werd gecreëerd door een groep van kinderen en jonge migranten. We willen een stem vormen voor alle kinderen, met en zonder papieren.

Kids Parlement is een beweging die ijvert voor de erkenning van alle kinderrechten in België. Wij klagen het feit aan dat er geen onderzoek wordt gevoerd naar het belang van de kinderen noch in de asielprocedures, noch in de regularisatieprocedures.
Om onze stem te laten horen gingen we onder andere al langs bij de kinderrechtencommissaris, staatssecretaris Maggie De Block, het Europees Parlement, nemen we deel aan betogingen en evenementen...
Soms komen we ook gewoon samen om een uitstap te maken: naar de zee, een toneelvoorstelling...

Onze eisen:

1. Dezelfde rechten voor alle kinderen: kinderen zonder papieren moeten dezelfde rechten hebben als kinderen met papieren.

2. Voor de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing neemt die een einde stelt aan het verblijfsrecht, moet de Dienst een serieus onderzoek voeren naar de risico's van de kinderen ingeval van terugkeer en rekening houden met de integratie van de kinderen.

3. De Dienst Vreemdelingenzaken moet onderzoeken welke de duurzame oplossingen zijn voor het betrokken kind vooraleer er een einde wordt gesteld aan het verblijfsrecht van de familie. In het kader van dit onderzoek, moet het kind gehoord worden.

4. De omgeving van een kind moet stabiel zijn: Fedasil moet ervoor zorgen dat kinderen op één enkele locatie kunnen blijven zodat ze naar dezelfde school kunnen gaan en eenzelfde taal kunnen leren gedurende heel hun procedure.

https://www.facebook.com/kids.parlement/timeline

alle initiatieven uit 2014 (168)