Kilometers lezen

Kilometers lezen

Bibliotheek Turnhout - Turnhout (Antw.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

'Kilometers lezen' is een gezamenlijk project van het Centrum voor Basiseducatie en de bibliotheek: het oorspronkelijke opzet is dat vrijwilligers allochtone volwassenen in de bibliotheek begeleiden om hen vlot te leren lezen. De begeleiding is individueel: elke lezer heeft een vaste ‘partner’. Zij ontmoeten elkaar (meestal) wekelijks voor een halfuur tot een uur lezen in de bib.

Maar de leessessies reiken veel verder dan de zuivere techniek van het lezen: de taalkennis wordt uitgebreid en verdiept, de vertrouwdheid met de Nederlandse taal wordt groter, de drempel om de taal daadwerkelijk actief te gebruiken veel lager. En al doende worden met de begeleider ervaringen uitgewisseld en grote of kleine inburgeringshindernissen besproken.

In het kader van de Jeugdboekenweek en aansluitend bij het curatorschap van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, werd een bijzondere samenwerking bedacht met de cursisten van Kilometers lezen.
Eén van de activiteiten tijdens de klasbezoeken is een bijzonder luisterspel: de cursist van Kilometers lezen vertelt de kinderen een verhaal in zijn eigen taal, een verhaal dat hij ‘thuis’ aan zijn eigen kinderen heeft (of zou hebben) verteld.

De bedoeling is dat de kinderen de ‘bevreemding’ van vluchtelingen en nieuwkomers eens aan den lijve zouden ondervinden; dat zij even kunnen aanvoelen hoe het zou zijn om terecht te komen op een plaats waar men tegen je praat in een taal die je niet begrijpt. Voor de cursist is het een bijzondere gelegenheid om de eigen situatie te kunnen verklaren aan jonge kinderen.

Hoewel de werking van Kilometers lezen al enkele jaren oud is en de deelnemers ervan met de bibliotheek vertrouwd zijn, was het voor velen van hen toch opnieuw een drempel om deel te nemen. Het idee op zich werd heel enthousiast onthaald, maar naast een paar praktische bezwaren (zoals het tijdstip tijdens de schooluren, omdat verschillende cursisten werken of zelf les volgen) speelde ook onzekerheid en angst een rol bij het al dan niet meedoen.

De uiteindelijke eerste ervaring is echter heel positief: een Russische dame die ondertussen 2x meedeed, was blij met de ervaring en ook de kinderen vonden de activiteit interessant en waardevol.
Voor de bibliotheek betekent het een nieuwe stap in het Kilometers lezen-project, eentje die aanzet om na te denken over een mogelijk vervolg en een nieuwe invulling.

Dankzij Vluchtelingenwerk Vlaanderen kunnen wij overigens nóg een bijzonder initiatief toevoegen aan onze Jeugdboekenweek: wij wonnen een workshop van Roman Klochov waar op 2 april 12 enthousiaste kinderen van de tekenacademie aan komen deelnemen!

alle initiatieven uit 2014 (168)