Kunstfestival De Schreeuw

Kunstfestival De Schreeuw

Christine Huygens - Turnhout (Antw.)

Dit initiatief werd ingediend in 2015 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

De Schreeuw is een kunstfestival dat de aandacht wil vestigen op mensen met een beperking. We betrekken hierbij iedereen die het moeilijk heeft in onze samenleving, zij het door een beperking, door een andere afkomst en taal of door armoede. De Schreeuw is een gratis festival met muziek, dans, beeldende kunst, circus en theater.

http://www.deschreeuw.be

alle initiatieven uit 2015 (351)