Leerhoek Nederlands

Leerhoek Nederlands

Provinciaal Documentatiecentrum Atlas - Turnhout (Antw.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

In onze bibliotheek hebben we een "Leerhoek Nederlands" ingericht. Deze bestaat enerzijds uit een groot aantal zelfstudiematerialen die volwassen anderstaligen voor 4 weken kunnen ontlenen en anderzijds uit 3 computers waar volwassen anderstaligen gratis hun Nederlands op kunnen oefenen en verbeteren. We hebben op deze computers allerlei oefeningen en educatieve spelprogramma's geïnstalleerd en gaan samen met de anderstalige nieuwkomer op zoek naar geschikt materiaal dat past bij zijn/haar niveau en noden. We vragen geen officiële documenten, alle anderstalige nieuwkomer, dus ook vluchtelingen, kunnen gebruik maken van ons aanbod (zowel van de computers als van de mogelijkheid om materiaal NT2 te ontlenen). In 2012 telde onze leerhoek 608 bezoekers, in 2013 waren dat er 836. Het aantal gebruikers van de digitale leerplekken was in 2012 241, dit aantal steeg in 2013 naar 299 gebruikers.

alle initiatieven uit 2014 (168)