Linda Delva

Linda Delva

Limburgs Platform voor Vluchtelingen - Genk (Limb.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

Linda Delva is de voorzitster van het Limburgs Platform voor Vluchtelingen (LPV). Al meer als 15 jaar is zij de kracht achter dit platform en een gedreven vrijwilligster die vluchtelingen helpt waar ze kan.

Het LPV werd indertijd door Linda opgericht als een pluralistisch overleg van vrijwilligers en organisaties die in Limburg met en voor vluchtelingen werken.
Met het LPV ijveren Linda en andere organisaties voor een menswaardige opvang en begeleiding van vluchtelingen (met en zonder wettig verblijf), waarbij de menselijke waardigheid en de mensenrechten ten volle gerespecteerd worden. Het LPV werkt op lokaal en provinciaal niveau aan initiatieven om de juridische, sociale, medische dienstverlening te optimaliseren. Daarbij wil het platform ook de bevolking sensibilliseren en de vluchtelingenthematiek bespreekbaar maken. Het LPV wil werken aan alle knelpunten welke een menswaardig vluchtelingenbeleid verhinderen en wil gezamelijk zoeken naar strategieën om deze knelpunten aan te pakken.

alle initiatieven uit 2014 (168)