Maak het verschil en word buddy!

Maak het verschil en word buddy!

stad Tienen i.s.m. GROS Tienen - Tienen (Vl. Br.)

MAAK HET VERSCHIL EN WORD BUDDY!

‘Iedereen thuis in Tienen’ is één van de pijlers die het stadsbestuur van Tienen in haar beleid naar voren schuift. Het integratieproces laat ook Tienen niet onberoerd. De stad Tienen en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking - GROS Tienen starten daarom met een buddyproject om anderstalige nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, wegwijs te maken in onze stad. Tijdens het startmoment op zaterdag 11 maart ’17 wordt het project voorgesteld. Maak het verschil en word buddy!

In 2016 werden in Tienen 457 nieuwkomers ingeschreven. Er worden allerlei initiatieven genomen door het OCMW, de stad Tienen en externe organisaties om anderstalige nieuwkomers te ondersteunen in hun integratieproces en om het samenleven in diversiteit te versterken. Ook binnen de Tiense raad voor ontwikkelingssamenwerking - GROS Tienen is een werkgroep vluchtelingen actief rond dit thema. De stad Tienen wil dergelijke initiatieven graag ondersteunen en is ervan overtuigd dat de krachten bundelen meer perspectief tot slagen biedt.

Om anderstalige nieuwkomers, waaronder vluchtelingen, wegwijs te maken in het dagelijks leven en hen te ondersteunen bij hun integratie, starten de stad Tienen en GROS Tienen met een buddyproject. Vrijwilligers vormen een aanvulling op de professionele dienstverlening en ondersteunen nieuwkomers met het oog op participatie aan alle maatschappelijke domeinen. De concrete invulling van deze ondersteuning is maatwerk, afhankelijk van de noden, behoeften, vragen van de nieuwkomer. Voor het project zijn we op zoek naar vrijwilligers, die als brugfiguur deze nieuwkomers in onze stad op weg willen helpen.

Interesse? Kom dan vrijblijvend naar het startmoment op zaterdag 11 maart ’17. Naast de voorstelling van het project, geven we met persoonlijke getuigenissen mensen op de vlucht een gezicht en een stem. Een buddygezin vertelt zijn ervaringen en de Tiense Wereldvrouwen zorgen voor hapjes.

Startmoment ‘Maak het verschil en word buddy’
Zaterdag 11 maart ‘17
Om 14.00 uur in zaal PC’ke, Oude Vestenstraat 6 in Tienen

https://www.facebook.com/groups/DeTienTienen/

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)