Okan-antennes

Okan-antennes

Hivset - Turnhout (Antw.)

Dit initiatief werd ingediend in 2015 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

In de omgeving van Stad Turnhout zijn de voorbije maanden heel wat opvanginitiatieven opgestart. Dit heeft tot gevolg dat er heel wat jongeren zijn die instromen in de Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers (OKAN). Omdat de toestroom te groot werd om enkel in Hivset het onderwijs te kunnen voorzien, werd een samenwerking op poten gezet met tal van scholen in Stad Turnhout en omstreken. Hierdoor is het mogelijk om alle jongeren uit opvanginitiatieven uit de regio in dezelfde buurt naar school te laten gaan. Een groot team van leerkrachten en vrijwilligers - zowel van Hivset als de andere scholen - zetten alles op alles om de leerlingen het Nederlands te leren. Centraal wordt alles vanuit Hivset georganiseerd. Per antenneschool is een verantwoordelijke die lokaal alles in goede banen moet leiden. Naast het dagelijkse werk, wordt door tal van leerkrachten ook op vrijwillige basis heel wat extra gedaan: vb. inschrijvingen in de opvangcentra ter plaatse gaan uitvoeren, ‘oefenen’ van het bustraject met de jongeren vanuit de verschillende opvangcentra naar en van de school, … Dit alles om de jongeren een warme welkom te kunnen bieden binnen de scho(o)l(en). Door het harde werk van leerkrachten en vrijwilligers en de bereidheid van de Turnhoutse scholen om hun deuren te openen voor deze jongeren, is Hivset uitgegroeid tot de grootste OKAN-school van Vlaanderen. De spreiding over de lokale scholen zorgt ervoor dat de jongeren in kleinschalige initiatieven terecht komen waar aandacht voor elk individu mogelijk is. Hoewel het leren van het Nederlands het uiteindelijke doel van OKAN is, wordt in Hivset met zijn antennescholen heel veel aandacht besteed aan het welbevinden van de leerlingen en het creëren van een veilige leeromgeving.

http://www.hivset.be

alle initiatieven uit 2015 (351)