Ook steun na de schooluren

Ook steun na de schooluren

Technische Scholen Mechelen - Mechelen (Antw.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

Al acht jaar vangen we jongeren op in het deeltijds onderwijs van het Centrum Leren en Werken van de Technische Scholen Mechelen.
We trachten niet alleen jongeren goed onderwijs te verschaffen, maar we trachten ook onze jongeren buiten de school goed op te vangen.

Heel wat van onze jongeren behoren tot wat men noemt asielzoekers, de meeste van hen zijn niet-begeleide minderjarige vluchtelingen.

Deze jongeren komen op 14 of 15 jarige leeftijd in België. Met een voogd komen ze dan aan in de school, maar spijtig genoeg staan er veel jongeren even later alleen voor.

Wat trachten we dan te doen?

- taal aanleren
- warm maken voor een beroepsopleiding
- nagaan of jongeren een thuis hebben
- werk zoeken
- juridische bijstand zoeken en verlenen
- eens achttien een huis zoeken of zelf onderdak verschaffen
- een werkgever zoeken die ook onderdak wil verschaffen
- samen voedsel aankopen
- administratief werk samen doornemen
- zorgen dat deze jongeren niet ten prooi vallen van het hard Belgisch asielbeleid
- financiële bijstand verlenen
- jongeren integreren in jeugdbewegingen of sportclubs
- indien jongeren of families toch worden uitgewezen hen zo goed mogelijk bijstaan en desnoods in het land van herkomst op zoek gaan naar werk via allerhande kanalen
- en het moeilijkste : onze ambtenaren en onze staatssecretaris trachten te overtuigen van een humaan beleid voor onze anderstalige jongeren.

Centrumdirecteur Centrum Leren en Werken, Dirk Kops:

"Deze gasten hebben moeten vechten voor hun leven en hard moeten knokken in hun eigen land. Ook op hun vlucht hebben ze nog eens van alles doorgemaakt. Ze waarderen wat ze hier hebben. Wij zijn geen grote school, maar we zijn wel een grootse school, want hier zit heel de wereld bij elkaar.".

Zelf is Kops adoptievader van Scott Manyo, een Kameroense asielzoeker.

alle initiatieven uit 2014 (168)