Ouderbetrokkenheid - ouderavond

Ouderbetrokkenheid - ouderavond

Technisch Instituut Sint-Jozef Geraardsbergen - Geraardsbergen (O-Vl.)

Op onze school wordt OKAN ingericht. OnthaalKassen voor Anderstalige Nieuwkomers.
Half september werden ouders van onze OKAN-leerlingen uitgenodigd op school.
De avond bestond uit twee delen.
Het eerste deel was een formeel moment. Ouders werden uitgenodigd. Ze konden plaatsnemen aan verschillende tafels volgens moedertaal. Er werden tolken voorzien waardoor de informatie voor iedereen begrijpbaar werd gemaakt. Na het welkomstwoord kregen zij informatie over onze leerlingbegeleiding op school, over het CLB (wat en hoe), gebruik van Smartschool (online leerplatform) en over onze lokale stadsdiensten (o.a. vrijetijdsbesteding).
Het tweede deel bestond uit een informele ontmoeting. Ouders werden uitgenodigd om een stukje mattentaart (lokaal streekproduct) te komen eten met een tas koffie. Ouders hadden de kans om leerkrachten, directie, betrokken partners te ontmoeten. Dit moment was voornamelijk gericht op een gezellig samenzijn.

Dit is een activiteit in kader van ouderbetrokkenheid waarop onze school wil inzetten. In 2017 willen we een soortgelijk initiatief organiseren.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=657293844434581&id=560359390794694

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)