Psycho-educatief groepsaanbod Mind-Spring voor vluchtelingen

Psycho-educatief groepsaanbod Mind-Spring voor vluchtelingen

CAW Oost-Vlaanderen - Gent (O-Vl.)

Mind-Spring© is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen, ontwikkeld in Nederland door Paul Sterk. Het programma verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit hun eigen kracht en helpt hen de toekomst aan te pakken. De groep wordt in de eigen taal begeleid door een speciaal daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige Mind-Spring-trainer en een professionele hulpverlener uit het welzijnswerk. Mind-Spring is een inspirerende term die staat voor beweging en bloei.
Het psychisch evenwicht van vluchtelingen wordt zwaar onder druk gezet door trauma’s opgelopen in hun herkomstland en tijdens hun vlucht. De asielprocedure hier doorlopen en het opnieuw beginnen in een andere cultuur, in een andere taal …maakt hun situatie nog moeilijker. De situaties, die stress en spanningsklachten veroorzaken, zijn niet altijd te veranderen. Je kan er echter wel invloed op uitoefenen door de manier waarop je ermee omgaat. De gehanteerde werkvormen binnen Mind-Spring zijn: psycho-educatieve groepsgesprekken en ontspanningsoefeningen.
Gedurende zes bijeenkomsten van 2 uur zoeken de deelnemers in hun eigen taal hoe ze aan hun toekomst kunnen werken. Ze krijgen inzicht in veel voorkomende psychosociale en psychische klachten en verwerven vaardigheden om hiermee om te gaan. Het programma besteedt uitvoerig aandacht aan het aanpassen aan de nieuwe situatie en het (her)vinden van een positieve, 'nieuwe' identiteit van vluchtelingen in België. De thema’s die ze behandelen zijn: de normale reactie op abnormale gebeurtenissen, omgaan met stress en spanning, gedachten bepalen je gevoel en je gedrag, omgaan met verlies, acculturatie, identiteit en energiebronnen Elke sessie eindigt met een ontspanningsoefening. Zo leren de deelnemers hoe ze zich kunnen ontspannen in het leven van alledag.
In het Mind-Spring Junior programma wordt er meer accent gelegd op identiteit, eigen kwaliteiten, vriendschap, omgaan met andere klas- en leeftijdsgenoten, acculturatieproces, toekomstplannen. Jongeren werken ook rond het thema stress en omgaan met stress.
Uitspraken van de deelnemers illustreren de meerwaarde van Mind-Spring: "Dankzij Mind-Spring weet ik waar ik mijn energie in moet stoppen" (Ahmed, Pakistan); "Mind-Spring heeft mij geleerd dat ik niet ALLEEN asielzoeker ben" (Julia, Ghana); "Nu weet ik dat ik niet alleen ben" (Fatna, Somalië); "Ik kan nu eindelijk opnieuw genieten van het leven" (Fatemeh, Syrië); "Ik heb met mijn team of life al het EK 2016 gewonnen!" (Khan, Afghanistan).
CAW Oost-Vlaanderen heeft in 2016 de keuze gemaakt om met een deel van de tijdelijke middelen voor vluchtelingenwerk die de Minister van Welzijn Vandeurzen aan de CAW's ter beschikking stelde, onder andere in te zetten op het organiseren van de Mind-Spring cursussen, het opleiden van co-begeleiders en Mind-Spring trainers omdat wij geloven in de meerwaarde van dit programma. Zo heeft CAW Oost-Vlaanderen in april-mei 26 nieuwe co-begeleiders en 16 nieuwe Mind-Spring trainers opgeleid. In 2016 heeft het CAW Oost-Vlaanderen 36 Mind-Spring cursussen georganiseerd in samenwerking met stad Gent, IN-Gent vzw, stad Sint-Niklaas, stad Aalst, OKAN scholen van Aalst, Dendermonde, Gent en Sint-Niklaas, OCMW's, CGG's, AGII, opvangcentra voor asielzoekers en LOI's.
In juni 2016 startten het CAW Oost-Vlaanderen, stad Gent, stad Sint-Niklaas, IN-Gent vzw en UGent een aanbod Mind-Spring Junior voor 9-13 jarigen.

http://www.mindspring.be

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)