Recht op respect

Recht op respect

vzw Cad-De Boei - Anderlecht (Bru.)

Als vzw ondersteunen wij volwassen personen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen in Brussel. Dagelijks zien wij in het straatbeeld vluchtelingen bedelen en vaak worden ze vies bekeken. Wij willen dan graag een steentje bijdragen om dit beeld van negatieve vooroordelen ten aanzien van de nieuwkomers te veranderen. Onze organisatie wil samen met onze cliënten en buurtbewoners in contact komen met vluchtelingen. We willen ze beter leren kennen door met hen kookworkshops en creatieve workshops te organiseren. We zouden per thema kunnen werken bv. een land uitkiezen zoals bv. Syrië, Soedan, Roemenië etc. Telkens met vluchtelingen uit een bepaald land aan de slag gaan. Ze uitnodigen in ons ontmoetingslokaal of in het buurthuis Scheut om samen met onze cliënten en buurtbewoners bv.iets te koken uit hun land of een creatief atelier te organiseren. Op ons beurt tonen onze cliënten en buurtbewoners ook hun talenten door bv. Belgisch te koken en wat leuke weetjes over ons land te laten kennen. We werken rond de talenten van de nieuwkomers alsook van onze cliënten en buurtbewoners. Op die manier leren we elkaar beter kennen en verdwijnen vaak de vooroordelen. We kunnen het project afsluiten met een pick-nick op een warm plaatsje in Brussel.
Op lange termijn zouden we graag een fotoboek of een receptenboek maken samen met ons fotogroepje rond vluchtelingen maar eerst op stap om hen te leren kennen.

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (458)