Refu Interim

Refu Interim

Refu Interim - Gent (O-Vl.)

Winnaar Gastvrije Award Bedrijf

Refu Interim is een nieuw project, ontstaan vanuit cirQ. cirQ heeft een traditie in sociaal-cultureel werk, en dat sinds 2006. Als productiehuis maken ze acts met een absurde inslag, die meestal vertrekken uit de volkscultuur en een sociaal engagement als doel hebben. Met Refu Interim wil cirQ een 'interimbureau' oprichten, dat vluchtelingen en nieuwkomers die legaal in België verblijven aan het werk helpt als vrijwilliger in de culturele, sociale en vrijetijdssector.

Het idee is ontstaan vanuit de Gentse Feestenproductie 'Batahlan' (2016), waar cirQ een intensief voortraject aflegde met 85 vluchtelingen om hen op te nemen in hun vrijwilligerspoule. Ze organiseerden intakegesprekken, verdeelden hen in poules (kookploeg, filmploeg, acteurs, zangers/muzikanten, decor, bar,...), organiseerden workshops, bedrijfsbezoeken en repetities. Zo kwam Batahlan tot stand: over, voor en met vluchtelingen. Het werd een ongelofelijk succesverhaal, en cirQ kreeg enorm veel aanvragen van andere organisaties die ook met vluchtelingen aan de slag wilden gaan in de eigen werking. Zo ontstond het idee om een aparte organisatie op te richten: Refu Interim was geboren.

Gestart in februari 2017, nemen we een jaar de tijd om dit project op te starten, vrijwilligers aan het werk te helpen, organisaties aan te spreken, intakedagen en opleidingen te organiseren. We mikken op een 100-tal vrijwilligers die we dit jaar een enthousiasmerend voortraject willen bieden, en hen aan het werk zetten. In eerste instantie kijken we naar organisaties in het Gentse, maar op termijn willen we graag uitbreiden naar andere regio's.

http://www.refuinterim.be
https://www.facebook.com/batahlan/

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)