Taalzomer Nederlands voor anderstalige nieuwkomers

Taalzomer Nederlands voor anderstalige nieuwkomers

Roeland vzw - Gent (O-Vl.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

Roeland vzw organiseert de hele maand augustus TAALZOMER, een project voor anderstalige nieuwkomers van 7 tot 12 jaar. Meer dan 50 kinderen leren samen met onze creatieve taalanimators spelenderwijs Nederlands. Ze doen dit aan de hand van spel en sport, zang, toneeltjes, taalworkshops en uitstappen. Door de kinderen tijdens de vakantieperiode op een speelse manier met het Nederlands in contact te brengen, hopen wij een betere instap mogelijk te maken op school en in hun vrijetijdsbesteding.

DOELSTELLINGEN:
De anderstalige nieuwkomers op een aangename en creatieve manier Nederlands leren tijdens de schoolvakanties. Met dit extra duwtje in de rug zorgen we ervoor dat ze zich nadien vlugger integreren op school.
De kinderen laten kennismaken met het vrijetijdsaanbod in de stad Gent. We nemen hen bijvoorbeeld mee naar de plaatselijke bibliotheken en naar de speelpleinwerking uit hun buurt. Ook hierbij is het uiteindelijk doel een vlotte integratie.
Tenslotte hebben we ook oog voor culturele verdraagzaamheid, zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. We bereiken deze doelen door de kinderen permanent te steunen en aan te moedigen.

VOOR WIE?
De doelgroep zijn kinderen en jongeren die pas in Gent zijn komen wonen en dus bijna geen Nederlands spreken.
Roeland bereikt jaarlijks ongeveer 150 jongeren van 30 verschillende nationaliteiten, onder hen ook vluchtelingen en asielzoekers.
Contact met de ouders staat centraal. Voor elk dagkamp is er een uitgebreid intakegesprek en we nodigen hen op het einde van het kamp ook uit op een toonmoment waarbij de kinderen met zang en toneeltjes tonen wat ze geleerd hebben.

PARTNERS:
We werken voor de organisatie van dit project samen met Kom-Pas vzw (dienst voor Onthaal Nieuwkomers Gent) en met de brugfiguren in de scholen. Daarnaast zijn er verschillende organisaties waarmee we samen een dagactiviteit organiseren. In 2013 werkten we o.a. samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen, De Bibliotheek (stad Gent), Circusplaneet en vzw Jong

APPRECIATIE:
Roeland kan voor dit project mooie resultaten voorleggen. De kinderen zijn enthousiast en bloeien open. De leerkrachten vertellen ons dat de kinderen socialer geworden zijn en meer durf hebben om Nederlands te praten. De ouders appreciëren wat wij voor hun kinderen doen in deze totaal nieuwe omgeving.
In 2011 kreeg Roeland voor dit maatschappelijk project het “Europees Label voor Innovatief Taalonderwijs”. In 2014 behaalde de Taalzomer de tweede plaats op de Language Industry Awards in de categorie “beste taalproject”.

http://www.roeland.be/nl/taalvakantie-en-dagkampen/dagkampen-nederlands/taalzomer

alle initiatieven uit 2014 (168)