Violet & Shalan Alhamwy: een Syrisch-Vlaamse ontmoeting

Violet & Shalan Alhamwy: een Syrisch-Vlaamse ontmoeting

Violet vzw - Haasrode (Vl. Br.)

Winnaar Publieksprijs 2016-17

Violet is een enthousiast jeugdorkest uit Oud-Heverlee met meer dan 100 leden. Onder invloed van de vluchtelingencrisis besloot Violet mét en voor Syrische vluchtelingen muziek te maken, een CD op te nemen in maart 2017 én een concertreeks te organiseren vanaf mei 2017. Violet werkt hiervoor samen met de Syrische violist en componist Shalan Alhamwy. Shalan ontvluchtte het oorlogsgeweld in zijn land in augustus 2015 en woont nu in België. Speciaal voor dit initiatief werd door Shalan Alhamwy nieuwe Vlaams-Syrische muziek ‘ge-co-creëerd’. Voor de opnames en optredens wordt Violet bovendien versterkt door Syrische gastmuzikanten. Oost en West ontmoeten elkaar en worden verbonden in één muzikaal geheel. Muziek wordt zo opnieuw een laagdrempelige manier om multiculturaliteit een breder draagvlak te geven: in ‘ons eigen Violet’ maar ook in extenso: ‘in onze maatschappij’. Rudi Vranckx treedt op als peter van het initiatief.

Met de opbrengsten van de CD-verkoop steunt Violet het ‘Life Skills project’: een project dat vluchtelingenkinderen begeleidt en hen op een praktische, warme manier ondersteunt bij de integratie en de uitbouw van een nieuw leven in België. ‘Life Skills’ werd in 2012 ontwikkeld door de Syrische pedagogen Nagham en Shadan Alhamwy in vluchtelingenkampen, waar ze geconfronteerd werden met een gebrek aan begeleiding voor getraumatiseerde kinderen en jongeren. Nadat ze in 2015 hun land ontvluchtten, hervatten ze mede op vraag van het opvangcentrum van Sint-Niklaas waar ze verbleven, het Life Skills Project voor de aanwezige Syrische, Iraakse en Afghaanse kinderen. ‘ …the general goal is to help children find peace inside so they can live in peace with the others…’ (Shadan)

https://www.violetvioletje.com/violet-shalan-alhamwy-een-syrisch-vlaamse-muzikale-ontmoeting/
https://www.facebook.com/VioletVzw/

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)