vluchtelingen zoeken beurzen zoeken vluchtelingen

vluchtelingen zoeken beurzen zoeken vluchtelingen

Universiteit Antwerpen - Linguapolis - Antwerpen (Antw.)

Op één jaar tijd voldoende Nederlands leren om te kunnen (her)starten in het hoger onderwijs, is een hele uitdaging. Toch is dat precies wat hooggeschoolde jonge vluchtelingen nodig hebben: zo worden ze (opnieuw) student en kunnen ze worden wie ze willen zijn.
Hiervoor startte de Universiteit Antwerpen met ‘vluchtelingen zoeken beurzen, beurzen zoeken vluchtelingen. Dit project is een dubbelluik met één doel: zoveel mogelijk student-vluchtelingen gratis laten deelnemen aan het taaljaar Nederlands voor anderstaligen in een academische context, ter voorbereiding op hogere studies in het Nederlands. Het taaljaar is een voltijds studieprogramma aan Linguapolis, het taalinstituut van de UAntwerpen.
Het eerste luik “vluchtelingen zoeken beurzen” betreft de fondsenwerving: er is geld nodig, veel geld. Het inschrijvingsgeld bedraagt namelijk € 4.175. Om het taaljaar volledig gratis te maken voor student-vluchtelingen, hebben we verschillende acties opgezet om geld in te zamelen binnen en buiten de universiteit, bij particulieren en overheidsinstanties, studentenclubs en verenigingen. We ontwierpen webpagina’s en een flyer, lanceerden een mailingcampagne, stuurden berichten uit via de sociale en traditionele media. Vele malen hebben we het plan uitgelegd en mogelijke geldschieters overtuigd. En de bedragen druppelden binnen, klein en groot. Eind augustus 2016 hadden we bijna 10 beurzen ingezameld, en op de valreep kwam er nog een bedrag bij om de 10de student te laten starten.
Geld was er nodig, maar hoe komt dat terecht bij de juiste kandidaat-studenten? Zo ontstond “beurzen zoeken vluchtelingen”: de zoektocht naar jonge vluchtelingen die klaar en bereid waren om een jaar te investeren in Nederlands leren, om vervolgens hun traject in het hoger onderwijs aan te vangen of verder te zetten. We tekenden een procedure uit, ontwierpen een aanmeldingsformulier en lanceerden een oproep via asielcentra, OCMW’s, gemeentebesturen, de Huizen van het Nederlands, verenigingen voor vluchtelingenwerking, sociale media, enz. Zo ontvingen we 32 kandidaturen. Na beoordeling op dossier, ontvingen we 22 kandidaten op individueel interview, van wie er uiteindelijk 19 werden voorgelegd aan een academische commissie. Die koos op basis van goed gedocumenteerde criteria de 10 beste kandidaten uit: zij studeren nu Nederlands met het oog op verder studies, ín het Nederlands, vanaf september 2017. Een nieuwe start, in een nieuwe taal.

https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/in-de-kijker/beurzen-taaljaar/

dit initiatief contacteren

alle initiatieven uit 2016-2017 (457)