VZW Kerit

VZW Kerit

VZW Kerit - Roeselare (W-Vl.)

Dit initiatief werd ingediend in 2014 en hoort bij een vorige campagne. De initiatieven van de huidige campagne vind je hier.

De Kerit (vzw) is het decanaal armoede-project binnen de Bremstruik.
Vanuit de evangelische boodschap "Met de liefde die ik jullie heb toegedragen, moeten jullie elkaar liefhebben" richt zij zich tot ALLE medemensen (allochtonen en autotonen) die binnen het decanaat wonen en door
de mazen van het sociaal netwerk vallen in onze maatschappij en zij die die de weg naar de professionele of andere hulpverlening niet kennen.

De vzw werkt enkel met vrijwilligers en wordt niet gesubsidieerd. De vrijwilligers vormen een team, iedere week de woensdagnamiddag is er vergadering waar de leden met elkaar de situatie van de mensen die onze hulp vroegen bespreken en waar er beslist wordt hoe ze verder kunnen geholpen worden.

Vanwaar de naam ? God leidt de profeet Elia naar De Kerit een droge rivierbedding ten oosten van de Jordaan. Hij vindt er water om te drinken en wordt door raven gevoed. Pas daarna kan hij de lange tocht aanvatten naar Serafat (1 koningen 17 ,4-8) Zo wil de Kerit een plaats zijn waar mensen hun concrete nood ter sprake brengen en waar zij metterdaad hulp ontvangen om verder hun weg te gaan. Principieel wordt er geen geld gegeven, wel wordt indien enigszins mogelijk de acute nood onmiddellijk geledigd .Er wordt vervolgens met de hulpvragende intens gewerkt aan een structurele oplossing voor zijn of haar probleem. De Kerit werkt goed samen met professionele diensten en vrijwilligersorganisaties die zich tot dezelfde doelgroep richten. Wat door hen wordt gedaan, doet de Kerit niet.

De Kerit neemt deel aan het armoede-overleg van de stad Roeselare en maakt deel uit van Welzijnsschakels West Vlaanderen.

De werking heeft vier accenten.

Iedere dag uitgezonderd de zondag is een teamlid van de Kerit van 9 tot 11.30 uur ter beschikking van mensen die beroep op hen willen doen . De
Kerit heeft haar lokalen binnen de Bremstruik , Arme Klarenstraat nr. 36. te 8800 Roeselare. Het laatste jaar komen gemiddeld 7 personen per voormiddag hun noden en zorgen voorleggen. Mensen die honger hebben en geen geld om eten te kopen krijgen onmiddellijk voedsel en of worden naar een organisatie verwezen waar eten wordt gegeven. De Kerit geeft bonnen om het middagmaal te kunnen gebruiken in het Mannahuis ,een decanaal sociaal restaurant. Of ze geven een doorverwijskaart voor de voedselbank of de Vincentiusvereniging . Idem wat de vraag naar kleding betreft. Aan daklozen wordt indien er in de crisiswoning plaats is onderdak gegeven. Andere vragen worden beluisterd en in de teamvergadering besproken om er een gepaste oplossing voor te zoeken. Als concrete materiële hulp kunnen mensen die geen recht op uitkering hebben (uitgeprocedeerde vreemdelingen) of deze waar er een discrepantie is tussen hun inkomen en vaste kosten wekelijks een waardebon krijgen van 10 euro per vijf gezinsleden, wegwerpluiers en waspoeder.

De Kerit beschikt over een crisiswoning. Deze bestaat uit vier studio's , een voor vier personen een voor drie en twee voor alleenstaanden. De bewoners van de crisiswoning ( ex gedetineerden, daklozen, psychiatrische patiënten die het ziekenhuis moesten verlaten en geen gepaste woning vonden, alleenstaande moeders met kind die hun partner verlieten ,)worden intens begeleid om zich administratief in orde te stellen, om de gepaste begeleiding te ontvangen van professionele voorzieningen en bij het zoeken naar een betaalbare huurwoning. Het verblijf in de crisiswoning is beperkt tot twee maanden. Daarnaast beschikt de Kerit over twee doorgangswoningen waar de mensen maximaal 4 maanden kunnen verblijven. De crisiswoning was vorig jaar 96% bewoond. De doorgangswoning voor 100 %.

Een derde activiteit bestaat er in dat in de Kerit meubelen en huisgerief kunnen worden gegeven. De gegeven goederen worden door de Kerit opgehaald en geborgen. Deze zaken worden dan aan mensen die over geen geld beschikken en er nood aan hebben gegeven. Heel wat bewoners van de crisiswoning worden door de Kerit wanneer ze een woning vonden "geïnstalleerd" zodat ze een nieuwe start kunnen nemen. Vaak doet het ocmw voor cliënten van hen ,wanneer er geen andere mogelijkheden zijn ,op de Kerit beroep voor deze zaken.. Het helpen zoeken naar een betaalbare huurwoning vraagt veel inspanning.

Tenslotte geeft de Kerit hulp bij acute nood. Na grondig onderzoek wordt soms om een uitzetting door de deurwaarder te voorkomen de rekening vereffend, voor vreemdelingen met kinderen betaalt de Kerit soms het
schoolgeld, in enkele gevallen betaalt de Kerit de rekening van elektriciteit of water. Elke beslissing in deze individuele situaties wordt na consensus door het team genomen.

Voor haar werking is de Kerit afhankelijk van giften. De vzw mag ondervinden dat veel mensen bereid zijn hun medemensen in nood te helpen.

alle initiatieven uit 2014 (168)