De wedstrijd

Vluchtelingenwerk Vlaanderen gaat met de campagne Gastvrije Gemeente op zoek naar gastvrije initiatieven in Vlaanderen en Brussel. We zoeken individuen, verenigingen, scholen, bibliotheken, bedrijven, gemeentebesturen en cultuurhuizen die zich gastvrij tonen voor mensen op de vlucht. Want Vlaanderen is gastvrijer dan je denkt!

De initiatieven die we verzamelen zijn veelkleurig en divers: samen koken met vluchtelingen, een concert in asielcentra, samen sporten, huiswerkbegeleiding aan vluchtelingenkinderen, hulp bij het zoeken van huisvesting, … kortom alles waarmee asielzoekers en vluchtelingen gastvrij verwelkomd worden in een gemeente.

Initiatieven kunnen ingediend worden in verschillende categorieën:

  • Gemeenten
  • Jeugdwerk
  • Verenigingen
  • Individuen
  • Kunst en erfgoed
  • Bedrijven
  • Scholen
  • Samenwerking

Per categorie nomineert een jury drie gastvrije initiatieven die een Gastvrije Award en een geldprijs kunnen winnen. Elk jaar wordt er ook een publieksprijs toegekend aan het meest inspirerende initiatief. Iedereen kan hiervoor een stem uitbrengen.

bekijk hier de genomineerden en winnaars van vorig jaar